Leczenie

Zakres świadczonych przeze mnie usług:
 


Profilaktyka/ Szczepienia:

Oferujemy szereg zabiegów związanych z profilaktyką. Zalecamy wykonywanie okresowych badań profilaktycznych raz na pół roku.Szczepienia są jednym  z podstawowych zabiegów profilaktycznych, które, odpowiednio przeprowadzone, pozwalają znacząco zminimalizować ryzyko rozwoju chorób zakaźnych.Dostosowujemy je indywidualnie, uwzględniając kondycję, potrzeby i tryb życia pacjenta.

Diagnostyka/ konsultacje internistyczne
 
Zabiegi chirurgiczne

Zabiegi chirurgii miękkiej- oprócz kastracji i sterylizacji, przeprowadzamy zabiegi ogólnochirurgiczne i  ortopedyczne  przeprowadzane przez mojego długoletniego kolegę lek wet. Krzysztofa Żurawicza, oraz zabiegi dentystyczne. 

Diagnostyka obrazowa: 

RTG, USG

Badania laboratoryjne:

badania krwi, moczu, kału.

Przygotowanie zwierząt do wyjazdu zagranicę 

Wszelkie potrzebne dokumenty do wyjazdu zwierzęcia za granicę.